Slamsugning og spuling af kloak i Nordsjælland

Har du problemer med en tilstoppet kloak, et stoppet afløb, et tilstoppet toilet eller lignende, kan vi hos BBC Anlæg i Dronningmølle hurtigt og effektivt løse opgaven med slamsugning eller spuling af din kloak.

Vores udstyr er i top, og vi er eksperter på området. Vi udfører nedenstående opgaver for private kunder, erhvervsvirksomheder, boligselskaber og boligforeninger i København, Helsingør, Gilleleje, Hillerød og på resten af Sjælland.

  • Slamsugning
  • Spuling af kloak
  • Rensning af kloak
  • Tømning af septiktank
  • Vedligeholdelse
  • Reparationer
  • Nyanlæg

Har du en anden opgave, end dem vi har nævnt ovenfor, som du ønsker, vi skal løse for dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvad indebærer slamsugning og spuling af kloak?

Slamsugning indebærer tømning af septiktanke, olieudskillere og brønde. Maskinen suger en blanding af slam og spildevand op, som er den masse, der ofte forårsager et stoppet toilet eller en stoppet køkkenvask. Spuling af kloak renser kloakrør via højtryksspuling og suger derefter det løse materiale op på samme måde som ved slamsugning.

Vi tilbyder vores kunder faste serviceaftaler, hvor vi med et vist interval kommer og foretager slamsugning for dig. En fast aftale er især en god løsning i forbindelse med tømning af septiktank for privatpersoner og i mindre bebyggelser.

Vi tilbyder faste serviceaftaler og akut døgnservice

Vi tilbyder vores kunder faste serviceaftaler, hvor vi udfører en opgave for dem månedligt, halvårligt, årligt eller i et andet interval, som vi i fællesskab fastlægger. Får du brug for at få løst et akut problem, tilbyder vi vores kunder døgnservice på Sjælland, hvor vi rykker ud og løser akutte problemer.

At vælge en kloakmester med døgnservice er i alle tilfælde en god idé. Det sikrer dig, at du ikke kommer i en akut situation, hvor du ikke kan få den hjælp, du har brug for. En sådan situation kan i sidste ende koste dig mange penge, hvis problemet ikke udbedres med det samme.

Kontakt os for at høre nærmere

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig, vores serviceaftaler, vores akutte døgnservice, priser på de enkelte arbejdsopgaver eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre på telefon 26 74 09 21 eller via mail@bbcanlaeg.dk

Ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud på slamsugning, vedligeholdelse, reparationer eller nyanlæg fra BBC Anlæg, er du også velkommen til at kontakte os med henblik på dette.

Altid kvalitet

Altid til tiden

Tilfredse kunder